Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Μαραθώνιος Χαμηλής Ισχύος - QRP

Η ομάδα του SV-QRP διοργανώνει για πρώτη φορά τον Μαραθώνιο Χαμηλής Ισχύος - QRP

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

γενικός σκοπός του Μαραθώνιου αυτού είναι να αυξήσει την δραστηριότητα QRP, και με τη χρήση των WW-Locator να προσδιορίσουμε την μεγαλύτερη “απόσταση αναφοράς” 
χρησιμοποιώντας ισχύ QRP.
Αυτό δεν είναι διαγωνισμός, αλλά ένα “παιχνίδι στατιστικής” με ισχύ QRP και μία συνεχή παρουσία με ισχύ QRP.
Για την εκτίμηση της απόστασης λαμβάνετε υπ' όψιν τόσο η ισχύς του QRP σταθμού όσο και του άλλου σταθμού. Με την κατάλληλη επεξεργασία μπορεί να έχουμε χρήσιμα 
στατιστικά αποτελέσματα γιά την διάδοση την συγκεκριμένη εποχή του έτους.

Όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούμενοι με QRP παγκόσμια είναι ευπρόσδεκτοι.

Ημερομηνία και ώρα 19 Οκτωβρίου (00.00 UTC) έως τις 30 Νοεμβρίου (23.59 UTC). 42 Ημέρες, γιατί 42 χιλιόμετρα είναι και ο Μαραθώνιος δρόμος.

Τρόποι επικοινωνίας: CW, SSB, RTTY.

Όλες οι μπάντες HF 10 έως 160 m, συμπεριλαμβανομένων WARC.
Δεν καλούμε ( cq contest ! ! !) ούτε ανταλλάσσουμε κάποιο αριθμό παρά μόνο ζητάμε το QTH Locator (ή μπορούμε να το βρούμε από αλλού -QRZ.COM-) και σημειώνουμε την ισχύ εκπομπής του άλλου σταθμού. (Ακόμη και με e-mail).

Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ισχύ QRP μόνο 5 Watt στην έξοδο ή λιγότερο, με οποιαδήποτε κεραία, ο δε “απέναντι” σ' εμάς σταθμός μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ισχύ.
Δεν απαγορεύεται να ζητήσεις από τον άλλο σταθμό να μειώσει την ισχύ κατά τη διάρκεια του QSO και να γράψεις την καλύτερη απόδοση. Αυτό πιθανόν να “διεγείρει” το σταθμό να ακολουθήσει μία “QRP ζωή” πλέον. Παράλληλα είναι αποδεκτό να μειώσει την ισχύ εξόδου κατά τη διάρκεια του QSO ! Γι'αυτό το λόγο έχουμε βάλει και ειδική στήλη γιά την αναγραφή ισχύος του εκπέμποντος QRP σταθμού. Μπορεί να γραφεί μόνο ένα (1) QSO για κάθε μπάντα HF, για κάθε ημέρα (ώρα σε UTC).
Προσοχή ! ! Ο ίδιος σταθμός μπορεί εντός της ημέρας να ξαναγραφεί σε άλλη μπάντα , εάν λειτουργεί από διαφορετικό WW-Locator.
Για τον υπολογισμό της “απόστασης αναφοράς” χρησιμοποιούμε τον τύπο.
Ο τύπος αυτός είναι ευγενική προσφορά Του RW3AA
Ζ = L / sqrt (P1xP2)
L - απόσταση χιλιομέτρων
P1 και P2 - και οι δύο σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής, Watts
Ζ - απόσταση αναφοράς του QSO.
Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε λογιστικό φύλλο “Excel” (ειδικό υπολογιστικό έντυπο) και στο τέλος της περιόδου αποστέλλετε στον έχοντα την ευθύνη της συλλογής και επεξεργασίας. Το έντυπο αυτό μπορείτε να το κατεβάσετε από site του περιοδικού. http://aegeandxgroup.gr/sv-qrp/ Στήν ένδειξη “QRO Marathon”.


Η αξιοπιστία των ημερολογίων έγκειται εις την ειλικρίνεια των διαγωνιζομένων. Το ειδικό έντυπο το οποίο συμπληρώνει ο συμμετέχων σταθμός και καταθέτει στό τέλος, μέχρι 10 Δεκεμβρίου όσες επαφές κι' αν έχει κάνει. Ο σταθμός που στέλνει ημερολόγιο οπωσδήποτε συμφωνεί με την δημοσίευση του ημερολογίου του.


Συντονιστής της όλης εργασίας: Η ομάδα του SV-QRP
Τα αποτελέσματα της επεξεργασίας είναι οριστικά, δεν υπάρχει περίπτωση ένστασης.
Οπωσδήποτε ο πρώτος θα λάβει ένα ωραίο βραβείο. Πληροφορίες, αποστολή ημερολογίου, παρατηρήσεις στο 
e-mail svqrplab@gmail.com


Η ανακοίνσωη δημοσιεύθηκε στο τρέχον τεύχος του SV-QRP: