Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2016

HA-QRP Contest

Ένας ακόμη ενδιαφέρον QRP διαγωνισμός το HA-QRP Contest. Ημερομηνίες 1 - 7/11/16 διάρκεια 36 ώρες για λεπτομέρειες: